SAKT-aften

Årets første SAKT-aften er tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17.15-18.45.

Temaet er:

”En schema terapivinkel på kognitiv adfærdsterapi”

ved SAKT’s formand, supervisor (KAT), schematerapeut og speciallæge i psykiatri Susanne Vind.Susanne Vinds billede.

  • Kl. 17.15-17.30: Let forplejning, hvor der er mulighed for at netværke over et glas vin
  • Kl. 17.30-18.30: Oplæg om Schema Terapi ved Susanne Vind
  • Kl. 18.30-18.45: Diskussion faciliteret af bestyrelsesmedlem af SAKT og psykolog Flemming Rasmussen.

Det er gratis for SAKT-medlemmer at deltage i SAKT-aftener, pris for øvrige er 100 kr.

Tilmelding på sakt@sakt.dk senest den 22. marts 2017.

Adresse: PC København Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade 28, 2200 København N. (Find vej)

EABCT 2017 – Nyhedsbrev

EABCT2017

 

 

EXTRA EABCT Newsletter

47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies

The Organizing Committee for the EABCT’17 Congress has made the decision to move the 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies scheduled September 13-16, 2017 from Istanbul, Turkey to Ljubljana, Slovenia.

Se nyhedsbrevet her:
http://us3.campaign-archive1.com/?u=f62351f349da432cb71048a03&id=d457cdd144&e=98e8fc491b

 

Årsmøde 2016 på Hotel Comwell Korsør

Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi inviterer til

Årsmøde på Hotel Comwell Korsør
Fredag den 20. og lørdag den 21. maj 2016

Temaet for årsmødet er ”TRAUMER”

SAKT afholder årsmøde for selskabets medlemmer og andre interesserede med et varieret og spændende program. Foreningens generalforsamling holdes i samme forbindelse. Det er 6. år i træk, at SAKT afholder årsmøde med det overordnede formål at stimulere det kognitive miljø i Danmark til fortsat udvikling og samarbejde.

Oplægsholdere

[toggle title=”Tidligere behandlingsformer ved traumer, PostVietnam ved ledende overlæge Jan Vestergaard fra Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København”]
[/toggle]

[toggle title=”Behandling af PTSD ved læge og ph.d. Cæcilie Buhmann fra Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København”]
Der er stigende opmærksomhed på PTSD og behandling af traumer med en rivende udvikling af nye psykoterapiformer. Oplægget vil give et kort overblik over en psykopatologisk forståelse af traumer og derpå give en oversigt over psykoterapeutiske behandlingsformer inden for en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme, herunder KAT, Traumefokuseret KAT, ACT, Skematerapi og Kognitiv Processing Therapy. Flere af behandlingsformerne vil blive yderligere uddybet i workshops senere på årsmødet.

Cæcilie Buhmann er speciallæge i psykiatri i september 2016. Hun har skrevet ph.d om behandling af krigstraumer hos flygtninge og har været med til at udvikle traumebehandling i psykiatrien. Hun er uddannet kognitiv adfærdsterapeut fra SAKT og varetager til daglig PTSD-behandling i Psykoterapeutisk Klinik på Nannasgade i København
[/toggle]

[toggle title=”Meta-kognitiv terapi ved traumer ved psykolog Pia Callesen”]
“Metakognitiv terapi er et nyt behandlingsparadigme mod psykiske lidelser, herunder post-traumatisk stress syndrom. Bahandlingen bygger på forskning ang bestemte opmærksomhedsstrategier som menes at være primær årsag til forekomsten af psykiske lidelser.

Disse strategier involverer f.eks. overdrevne bekymringer, grublerier, trusselsmonitorering samt tanke-undertrykkelse.

I modsætning til andre retninger skal den ramte person ikke tale om traumatiske erindringer eller idngå i detaljerede samtale om selve den traumatiske hændelse. Terapeuten hjælper istedet personen med at ændre vedkommendes måde at respondere på spontant opståede erindringer, tanker og symptomer. På den måde får indbyggede psykologiske helingsprocesser lov til at fungere igen. Denne behandlingsmåde understøttes af flere publicerede studier og studier.

Til oplægget vil psykolog Pia Callesen introducere til behandling af traumer samt den nuværende forskning i metoden. Pia Callesen har den 2-årige metakognitive certificeringsuddannelse v/ Prof. Adrian Wells og Hans Nordahl samt den 1-årige advanced level overbygning fra Oxford. På nuværende tidspunkt er hun ved at færdiggøre en ph.d, der omhandler en stor randomiseret undersøgelse der sammenligner kognitiv og metakognitiv terapi mod depression fra Manchester University.
[/toggle]

[toggle title=”Mindful Self-Compassion ved psykologer Nina Werner og Jeanette Beierholm”]
Mindful Self-Compassion (MSC) er en metode, der er udviklet af de anerkendte forskere i psykologi, Kristin Neff og Christopher Germer. MSC er et 8-ugers program, der er designet til at opøve evnen til self-compassion ved brug af meditationer, øvelser, dialog og hjemmetræning. I metoden kombineres træning i mindfulness med træning i self-compassion.

Mindfulness er at acceptere vores øjeblik-til-øjeblik-oplevelse. I mindfulnesstræning spørger man: “Hvad oplever jeg lige nu?”. Man opfordres til at være åben over for sin oplevelse på en ikke-dømmende måde.

Self-compassion går ud på at lindre og berolige, når vi oplever smerte og lidelse. Med self-compassion tilføjes spørgsmålet:
“Hvad har jeg brug for lige nu?” Man opfordres til at være venlig mod sig selv, når man oplever sorger og problemer. Sagt på en anden måde:

I mindfulness spørges “Kan jeg skabe et accepterende rum til denne oplevelse?
I self-compassion spørges “Kan jeg møde mig selv med kærlig opmærksomhed, mens jeg har denne oplevelse?”
[/toggle]

[toggle title=”Workshop: Prolonged Exposure ved PTSD ved psykolog Casper Aaen fra Psykoterapeutisk Enhed, PC Glostrup”]
Prolonged exposure er en evidensbaseret behandlingsmetode til posttraumatisk belastningsreaktion, og den er effektiv til at behandle klienter, der har oplevet traumatiske begivenheder. Den er velegnet til klienter, der har senfølger af seksuelle overgreb, incest, voldtægt, vold og ulykker. PTSD kan også være en comorbid lidelse sammen med en personlighedsforstyrrelse, ADHD og misbrug, hvilket også bliver berørt i workshoppen.

Workshoppen vil præsentere forskning i PTSD, behandlingsmetoden Prolonged Exposure og der vises videoer af behandling før/under og efter behandlingen.

Prolonged exposure anvendes i psykiatrien, forsvaret og nu flere private klinikker.
[/toggle]

Program Fredag den 20. maj 2016
Kl.09.30-10.00 Indskrivning
Kl.10.00-10.15 Velkomst og introduktion til årsmødet ved SAKT’s formand Susanne Vind samt den øvrige bestyrelse
Kl.10.15-10.30 Tidligere behandlingsformer ved traumer, PostVietnam ved ledende overlæge Jan Vestergaard
Kl.10.30-12.00 Behandling af PTSD ved læge og ph.d. Cæcilie Buhmann
Kl.12.00-13.00 Frokost
Kl.13.00-14.30 Meta-kognitiv terapi ved traumer ved psykolog Pia Callesen
Kl.14.30-15.30 Kaffepause og socialt samvær
Kl.15.30-17.00 Mindful Self-Compassion ved psykologerne Nina Werner og Jeanette Beierholm
Kl.17.00-18.15 SAKT´s generalforsamling
Kl.18.15-19.00 Omklædning, spabad eller lignende
Kl.19.00- Festmiddag
Program Lørdag den 21. maj 2016
Kl.08.00-09.00 Morgenmad
Kl.09.00-10.30 Prolonged Exposure ved PTSD del I ved psykolog Casper Aaen
Kl.10.30-10.45 Kaffepause
Kl.10.45-12.15 Prolonged Exposure ved PTSD del II ved psykolog Casper Aaen
Kl.12.15-12.30 Afslutning på årsmødet – evaluering og feedback

Forbehold for ændringer i programmet.

Tilmelding og pris:
Tilmeld dig på sakt@sakt.dk. Husk at oplyse fulde navn og om overnatning ønskes.

Pris for SAKT-medlemmer: 2.950 kr. med overnatning/ 2.450 kr. uden overnatning.
Pris for ikke-medlemmer: 3.450 kr. med overnatning/ 2.950 kr. uden overnatning.

SAKT-medlemmer, der kører i bil over Storebæltsbroen, får refunderet udgifterne hertil.