Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Læs referat seneste bestyrelsemøde, hvor plan for bestyrelsens strategidag den 13. januar 2018 bl.a. blev fastlagt.

Deltagere:
Stine Bjerrum Møller, Maria Schultz Rasmussen, Pernille Ertner, Lise Grønberg Riisager, Stephen Austin, Jan Vestergaard.
Afbud: Jan Vestergaard (orlov).
Referent: Jane Vassing Berggreen

Dagsordenspunkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2017 og generalforsamling
4. Bestyrelsesreferater på hjemmesiden
5. Godkendelse af dagsordens- og referatskabelon (Stine) (5 min)
6. Økonomi (Pernille og Jane) (5 min)
7. Planlægning af strategidag den 13. januar 2018 (Stine) (105 min)

Referat

Punkt 1 – Valg af ordstyrer

Konklusion og plan:.
Stine blev valgt.

Punkt 2 – Godkendelse af dagsorden

Konklusion og plan:.
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 3 – Referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling til godkendelse
Sagsresume:
Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling fra den 5. december 2017.
Konklusion og plan:.
Begge referater blev godkendt.

Punkt 4 – Referater på hjemmesiden

Sagsresume:
Det blev forslået, at SAKT’s referater ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Konklusion og plan:.
SAKT’s referater fra 2017 og fremefter lægges på hjemmesiden.
Ansvarlig: Jane
Mulighed for at oprette login-funktion for medlemmer undersøges, så hjemmesiden har særligt materiale, som kun medlemmerne har adgang til.
Ansvarlig: Jane

Punkt 5 – Godkendelse af dagsordens- og referatskabelon

Sagsresume:
Det blev foreslået at anvende en anden type dagsordens- og referatskabelon for at skabe mere dynamiske og overskuelige referater. Referatet skrives herved undervejs i løbet af mødet og udsendes umiddelbart efter mødet. Skabelonen tydeliggør beslutninger og ansvarlige for de enkelte emner/aktiviteter.
Konklusion og plan:
Skabelon for dagsordens- og referatskabelon blev godkendt.

Punkt 6 – Økonomi

Sagsresume:
Kontoudtog fra 1. december 2017 til 7. januar 2018 blev gennemgået.
Konklusion og plan:
Driftsbudget på årsbasis blev efterspurgt.

Der udarbejdes budget for SAKT på årsbasis til strategidagen
Ansvarlig: Jane

Der udarbejdes oversigt for økonomien for konferencen til strategidagen.
Ansvarlig: Jane
Referat: Indtægt fra Gyldendal er for Birger Hansen, Tina Nyland og Mikkel Arnts deltagelse i SAKT’s konference.

Punkt 7 – Planlægning af strategidag ved Stine

Sagsresume:
Der er behov for en bred drøftelse af hvad vi skal opnå med strategidag. SBM foreslår følgende:
1. Målsætninger for 2018 i henhold til tidligere drøftede emner (jf. referater fra 2016/2017), de i vedtægterne beskrevne veje til realisering af formål med SAKT, samt behov for at finde veje til at skaffe indtægter.
2. Målsætningerne skal etableres i form af konkrete aktiviteter og identifikation af succeskriterier.
3. Ændring af de etablerede arbejdsgrupper til at være ”ansvarlig bestyrelsesmedlem” for navgiven målsætning for året. Herudover er der nogle faste ansvarsopgaver, som vi bør drøfte og definere og føre til referat.
4. Etablering af datoer og deadlines for hele 2018 vedr. bestyrelsesaktiviteter

Alle medlemmer bedes gøre sig tanker om strategidag – formål og mål for dagen inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen skal beslutte, hvordan strategidagen skal afvikles herunder etablere en dagsorden for dagen.

Strategidagen:
Vi skal fastsætte klare målsætninger for strategidagen, som vi kan måle på.

Sagsresume:
Fastsættelse af mål og emner for strategidagen.

Konklusion, plan og PR-strategi:
1. Årshjul for SAKT: Bestyrelsesmøder, SAKT-aftener, strategidag, årsmøde/BBQ-dag – skabelon for årshjul (Maria)

2. SAKT-aftener: Hvilke emner? Hvad er vores kriterier for oplægsholderne? Skal vi have nogle kriterier? (Pernille)

3. Nyhedsbreve, hvordan sikrer vi at få materiale/indhold, annoncering mod betaling (Jane og Maria)

4. Brugerundersøgelse: Afdække vores medlemmers behov/ønsker + demografisk info (max 15 spørgsmål). Hvad forventer de, at vi laver til dem? Fx nyuddannede vs. gamle/garvede – så vi har aktiviteter, der målretter sig til deres forskellige behov. Udlodde en præmie (lodtrækning) for deltagelse i undersøgelsen.
Konklusion: Inden strategidagen skal alle forholde sig til kategorier/indhold for undersøgelsen med udgangspunkt i vedtægtsstrukturen a-f (Stine)

5. SIG-aktiviteter: Special Interest Groups. Dette kan også give os mulighed for komme mere på tværs af landet, fx kan SIG afholdes på Fyn/Jylland (Stine)

6. Årsmøde/generalforsamling: Billig løsning med grillfest, billige/gratis oplægsholdere, hvor der samtidig er rig mulighed for networking (Stephen)

7. Kursusvirksomhed: Supervisoruddannelse, godkendelsesbehov, kurser for specialister, peersupervision på advanced level, certificering (Stephen)

9. Partnerskab, organisation og samarbejde på tværs herunder EABCT, Dansk Psykologforening o.l. – få fat i de unge psykologer – fx en stand på universiteterne (Lisa)

10. Skandinaviske organisationer – inspiration og økonomi (Stine)

11. Brainstorm ud fra vedtægterne – a til f (Lisa)

12. Økonomi: Hvordan kan vi tjene penge? Budgettering, driftsudgifter, betalingsmuligheder (abonnement), studenterrabat. (Jane)

13. Hjemmesiden – indhold, formål, links med artikler til fx LinkedIn, facebook (Pernille)
Referat: Uddybende information
Tidsestimat for hvert punkt til strategidagen (Stine og Jane)

EABCT Nyhedsbrev 2017 Nov

New members of EABCT
The General Meeting of EABCT that was held on September 15th in Ljubljana welcomed the following associations:
The Albanian Association for Cognitive and Behavioral Therapy  – AACBT as a full member.
And the following associations as affiliate member:
Cyprus Association of Cognitive Behaviour Psychotherapists – CACBP
Egyptian Association of Cognitive Behavior Therapy – EACBT
Association for Cognitive and Behavioral Psychotherapy (Russia, St. Petersburg)

Information on all associations can be found in the EABCT website, www.eabct.eu, section About EABCT/Member Associations.


EABCT Projects: A way to fund projects that benefit EABCT member associations
Projects are a way of the EABCT encouraging and promoting the development of CBT throughout its European network. Since their introduction in 2010, Member Associations have the opportunity to plan and organise scientific activities for further training, research and collaboration between different regions, and receive partial or full financial support (funding).EABCT member associations can ask for a grant for projects every year. Deadline is December 1st. Information: >>>EABCT Elections
Dr. Thomas Kalpakoglou from Greece was unanimously re-elected President of EABCT for a second three-year term at the 2nd General Meeting in Ljubljana.

Katy Grazebrook from the UK was elected as the new Secretary at the same meeting.


EABCT Congress Ljubljana 2017 – A look back by Mehmet Sungur, congress president
Distinguished members of the EABCT family, dear representatives and dear colleagues,
Organising international congresses such as EABCT is always both rewarding and challenging in many different ways. However, organising the 47th EABCT Congress was more challenging than ever due to the relocation of the congress which brought in many unexpected issues to be dealt. It is the first time in the history of EABCT that the location of the congress had been changed and we hope it will be the last. During this journey of relocating the congress, we passed through times of fear but transforming fear into freedom became our motto. There were times that we felt damaged but we did not take it as a defeat. We believed that what seems like a loss may turn into an accomplishment and there is nothing permanent except change and acceptance and a meaningful life can exist only in flexibility.
On behalf of the Turkish  Association of CBT, I would like to express my gratitude to our esteemed colleagues and friends who have generously contributed to establish a highly scientific program. Each of them became a rainbow in our clouds. I would like to extend my gratitude to all of the representatives for their kind promotion of the congress and to the 720 delegates attended to represent 57 different countries from all around the world. The theme of the congress was “Bridging dissemination with good practice” and we chose this theme based on the belief that dissemination is a necessary but not a sufficient construct and dissemination with good and ethical practice is now required for CBT to preserve its prestigious status.
Believing that learning never exhausts the mind, we have organised 16 pre-congress workshops, 39 in-congress workshops, 30 keynotes and plenaries, 12 masterclinician and skills classes, 5 round tables, 1 debate and many symposiums. We have received a great positive feedback from the audience and from many colleagues emphasizing that the scientific program covered a wide range of clinical practice and skills acquisition. We, as the board members of the TACBP, hope that all of the delegates found something meaningful in this congress regardless of whether they are a long standing supporter of EABCT or a brand newcomer.
I hope that you have all enjoyed the congress and returned home with some good memories. Although we would have been delighted to host you in our homeland to show our hospitality and different virtues of the beautiful city of Istanbul, living in a world of uncertainty we still enjoyed the challenge of organising the congress in the beautiful city compact city of Ljubljana and mostly building bridges instead of building walls. Thanks from heart to all of the attendees for coming and joining us and for proving that we are all little drops of water but if we stop dropping alone and merge we can be the ocean.
Cordial regards,
Mehmet Sungur
President of the 47th EABCT Congress


Sixth EABCT SIG Meeting on Obsessive-Compulsive Disorder
Assisi, Italy –
 May, 17-20 2018

Dear colleagues,
I’m glad to announce that the submission phase of the 2018 Meeting on OCD will soon be open.
Location:
The Sixth EABCT meeting of the Special Interest Group (SIG) on Obsessive-Compulsive Disorder will be held in May 2018 in Assisi, ITALY.
Scientific committee
The Scientific committee of the EABCT meeting on OCD is composed by Prof. Reuven Dar, Prof. Marcel van den Hout, and Dr. Amitai Abramovitch.
Important dates:
1. Abstract Submission Deadline: December, 31st 2017
2. Communication of acceptance/rejection: before February 28th 2018
3. Sixth Meeting of the EABCT sig on OCD:  May, 17-20 2018
The meeting is only open to professionals: licensed psychologists, psychotherapists, psychiatrists; researchers and scholars in the field of OCD.
Remember to put the dates May, 17-20 2018 in your diary.
More updates will follow soon.
Barbara Barcaccia, chairperson of the EABCT special interest group on OCD, Francesco Mancini, director of post graduate specialisation schools SPC and APC, Antonio Pinto, past EABCT board member
Contact: Barbara Barcaccia <barbara.barcaccia@uniroma1.it


Save the date:
5-7 September 2018, 48th EABCT Congress, Sofia, Bulgaria.

This is EABCT Representative Irina Lazarova- Representative from the Bulgarian Association- we will see a lot of her over the next year or so as she works hard on the Sofia Conference 2018!
Information: >>>


Agenda
17-18 November 2017 – 44th Journées Scientifiques organised by AEMTC, Belgium (French spoken)
Devoted to the theme “Self, Value and Identity in Psychotherapy”, our 44th Scientific Days take place on 17 and 18 November 2017 at the UCL Louvain-la-Neuve site.
The program is developed by prof. Pierre Philippot and his team (University of Louvain). You can also propose a poster.
More information on the AEMTC website.

22-24 February 2018 – 5th Annual Congress Egyptian Association of Cognitive Behavior Therapy
More information: www.eacbt.org

EPA 2018 Mental Health – Integrate, Innovate, Individualise
Nice, France, 3 – 6 March 2018
Early Registration Deadline: 10 January 2018

SAKT’s Konference 2017

SAKT har netop afholdt konference i kognitiv adfærdsterapi den 3. og 4. november med spændende oplæg og workshops.

SAKT’s KAT-konference blev åbnet med velkomst ved formand Susanne Vind.

Stephen Austin introducerer keynote dr. Warren Mansell.

Dr. Warren Mansells keynote om: Linking research to clinical practice within CBT.

Klinisk workshop om transdiagnostisk Kognitiv Adfærds Terapi, Methods of Levels (MOL): Her ses Dr. Warren Mansell og Stine Bjerrum Møller i en workshopøvelse.

Dag 2 af SAKT’s KAT-konference: Symposium: ‘Fælles rødder og nye retningslinjer’

Nicole Rosenberg præsenterer historisk overblik over KAT-historie.

 

 

 

 

 

 

 

Christina Schlander holder oplæg om compassionfokuseret terapi.

Susanne Vind præsenterer oplæg om schematerapi.

 

 

Susanne Vind demonstrerer en øvelse om modes i schematerapi.

Oplæg om dialektisk adfærdsterapi ved Jacob Sander Hansen.

Klinisk KAT forskning i Danmark:

Brief Metacognitive Training (B-MCT) in first episode psychosis- a feasibility study ved Stephen Austin.

Unified Protocol – transdiagnostisk behandling af angst og depression ved Morten Hvenegaard.

Acceptance and Commitment Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Early Psychosis: A Case Series ved Jens Einar Janssen.

Compassion-fokuseret behandling af patologisk sorgreaktion ved Maja O’Connor.

Morten Hvenegaard rundede konferencen af med oplægget Ruminerings-fokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression i gruppe – en RCT.

SAKT Nyhedsbrev oktober 2017

Kære medlem!
Det er stadig muligt at melde sig til SAKT’s 2-dages KATkonference KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI I DAG – fælles rødder og nye retninger den 3.-4. november 2017.

Dr. Warren Mansell (Manchester Universitet, UK) er hovedtaler med Linking research to clinical practice inklusive en 3-timers workshop om en transdiagnostisk Kognitiv Adfærds Terapi, Methods of Levels (MOL). Derudover er der to symposier:

Symposie 1 ”Fælles rødder og nye retninger”
Symposie 2 ”Ny Klinisk KAT-forskning”

Nye tider i SAKT
Efter nogle år med nedgang i medlemsantallet, er der igen begyndt at komme nye medlemmer i SAKT. Sakt-aftenerne er velbesøgte, og i år lancher vi en KAT-konference med et bredt og varieret program. Bestyrelsen arbejder løbende på nye initiativer og afholder en strategidag med fokus på, hvordan vores foreningen kan blive endnu bedre.

Se hele nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev oktober 2017

Invitation til offentligt Ph.d.-forsvar

Overlæge Mathias Skjernov forsvarer sin afhandling:
Group cognitive behavior therapy for severe health anxiety:

A randomized controlled trial
Personality disorders and traits in severe health anxiety

Tid og sted:
Fredag 20. oktober 2017 kl. 13.00 (Forsvaret starter præcist)
Auditoriet: Psykiatrihospitalet, Fælledvej 6, Bygning 3, 4200 Slagelse

Opponenter:
Professor Martin Balslev Jørgensen (fmd), Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Professor Alexandra Martin, University of Wuppertal, School for Human and Social Sciences, Germany
Professor (Emeritus) Peter Tyrer, Imperial College London, UK

Vejledere:
Professor Erik Simonsen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
Professor Per Fink, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitet
Professor Brian Fallon, Columbia University Medical Center, New York, USA

Efter forsvaret vil der være reception foran auditoriet

SAKT-aften 5. september 2017

Temaet var:

”Angst hos børn: KAT-teknikker i børnehøjde”

v/cand.psych. aut., specialist i psykoterapi børn, Marie Tolstrup.

  • 17.00-17.30: Let forplejning, hvor der er mulighed for at netværke over et glas vin
  • 17.30-18.30: Oplæg om Angst hos børn: KAT-teknikker i børnehøjde.
  • 18.30-18.45: Diskussion faciliteret af bestyrelsesmedlem i SAKT, Pernille Ertner

Tilmelding på sakt@sakt.dk senest den 1. september 2017.

Det er gratis for SAKT-medlemmer at deltage i SAKT-aftener, pris for øvrige er 100 kr.  Adresse: PC København Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade 28, 2200 København N.

Bedste hilsner
SAKT’s bestyrelse

Slides fra SAKT-aften 13. juni

Se slides fra SAKT-aften om ”Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (RF-KAT) til depression og andre ikke-psykotiske lidelser” med specialpsykolog, Ph.D Stine Bjerrum Møller.

I løbet af aftenen fik deltagerne overblik over empirisk evidens for RF-KAT, introduktion af rumination, funktionel analyse, fordybelse og medfølelse.

Klik her for at downloade PDF præsentation: RFCBT_SAKT_aften_juni2017

SAKT–aften 13. juni 2017

Årets anden SAKT-aften er tirsdag den 13. juni 2017 kl. 17.15-18.45.

Temaet er:
”Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (RF-KAT) til depression og andre ikke-psykotiske lidelser”
ved specialpsykolog, Ph.D Stine Bjerrum Møller.

• Kl. 17.00-17.30: Let forplejning, hvor der er mulighed for at netværke over et glas vin
• Kl. 17.30-18.30: Oplæg om RF-KAT
• Kl. 18.30-18.45: Diskussion faciliteret af SAKT bestyrelsesmedlem Stephen Austin

Til denne Sakt-aften er der 20 % rabat på bøger fra Hans Reitzels Forlags kognitive serie. Betaling via MobilePay.

Det er gratis for SAKT-medlemmer at deltage i SAKT-aftener, pris for øvrige er 100 kr.

Tilmelding på sakt@sakt.dk senet 11. juni 2017.

Øvrige deltagere kan ved indmeldelse i SAKT samme aften deltage i arrangementet gratis.

Adresse: PC København Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade 28, 2200 København N

EABCT Nyhedsbrev 2017-1

Development of the „EABCT Mobile Academy“
During the first general meeting of EABCT in March 2017 in Ljubljana, the development of the EABCT Mobile Academy was taken one step further by an in-depht discussion with the representatives on the general idea and the current plans of implementation.
The aim of the Mobile Academy is to provide areas and countries that currently have limited access to CBT training with  high-quality training elements that cover basic areas of the EABCT minimal training standards. The first element of training that will start as early as 2018 is a curriculum of 200 training hours (organised in weekend long modules) that covers both theory and skills training. At a later point, other training elements such as (long-distance) supervision will be implemented. The training will be organised in close collaboration with local organisers and will meet specific needs of the population that will be trained. At later stages, e-Learning elements using tests to evaluate the learning process will be introduced. Participants will be expected to meet the entry criteria set down in the minimal training standards (e.g. basic training in a field related to CBT supervision which is dependent on the respective countries. Trainers will be expected to be at a CBT supervisor training level with teaching experience in the respective language. Compensation for teaching will be negotiated with local organisers, depending on financial capabilities of participants (minimum will be travel expenses and accommodation). Please contact the EABCT training Coordinator Thomas Heidenreich for more information.


47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies – Ljubljana 13-16 September 2017

EABCT 2017: Let’s Talk About CBT
I am thrilled to say that CBT is not what it used to be 20 years ago. In the era of “Tailored Treatments” CBT has constantly reshaped its self in order to fulfil the needs of unique  individuals suffering from mental problems. It is a story of constant development which, hopefully, will never end.
This process attracted many practitioners and helped the dissemination of CBT. However this same process created challenges. Suddenly everyone became a CBT therapist which threatened the good practice of CBT. As Turkish Association of CBT we have been working for a long time like many others associations to bridge the gap between dissemination and good practice.
In line with this aim, we decided to make it the main theme of 47th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT’17) which will be held in Ljubljana.  We hope to get together in beautiful Ljubljana with you, put our heads together and talk about “Bridging the Gap Between Dissemination and Good Practice”.
While planning the programme of the congress we tried to cover all disorders from schizophrenia to anxiety disorders and depression, age groups including children and adolescents, issues in training and supervision and schools of therapy that originate in CBT.
As you will see on our web site (www.eabct2017.org) many esteemed colleagues generously accepted our invitation and have decided to come to Ljubljana to  share their experience and opinions. This will give us the opportunity to hear up to date information and fresh from the oven research as well as foundations and basic principles for effective practice of CBT.
These topics and information will be presented as 8 full day and 8 half day precongress workshops, 28 incongress workshops, 15 keynotes, 13 plenaries, 11 masterclasses so far and many symposia as well as openpaper and poster sessions.
Unfortunately I do not have enough room to cite all of our invited workshop leaders and speakers here but you will find the list on our web site.
I want to remind you that our early registration will and at 28th of April. You may want to hurry to be able to attend the congress for a lower fee.
This congress is designed and organised for you. Do not hesitate to submit your research and presentations and most importantly try to be with us in Ljubljana to share the experience.
Regards
Yusuf Sivrioglu MD, President of The Organizing Committee EABCT’2017
Vicepresident of Turkish Association of CBT

Important dates:
April 28, 2017 – deadline early bird registration
Deadlines for abstract submissions:
March 31, 2017 – for In-Congress Workshops and Skills Classes
April 7, 2017 – for Roundtable and Debate
April 30, 2017 – for Symposia
May 5, 2017 – for Open Papers
May 17,2 017 – for Posters

Congress website: www.eabct2017.org


EABCT Conference in Lubiana 2017: SIG panel On Worry, Rumination and Repetitive Thinking
There is an increasing interest in the psychopathological role played by negative repetitive thinking in the mechanism of anxiety and mood disorders. An expert panel of speakers will discuss different forms of repetitive thinking and their role in maintaining clinical disorders. Worry, rumination and other kind of repetitive and perseverative thinking styles contribute to both anxiety and depression (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree, 1983; Nolen-Hoeksema, 1991). Empirical research has repeatedly demonstrated that repetitive thinking is involved in risk for anxious and depressive symptoms and episodes (Calmes & Roberts, 2007). This will stimulate an interesting discussion between the panel and other members of the SIG. In addition, the SIG will encourage discussion of different theoretical models and interventions which address the processes that maintain different forms of repetitive thinking.

The SIG on Worry, Rumination and Repetitive Thinking will launch a panel during the EABCT conference 13-16 September 2017 in Ljubljana Slovenia.
Chair: Giovanni M. Ruggiero

More information on the congress: http://www.eabct2017.org/en/


EABCT Congress 2018 – Sofia – Bulgaria
The arrangements for the 48th EABCT congress are progressing well. The scientific committee is Chaired by Paul Salkovskis (Bath, UK) and Pavlina Petkova (Sofia, Bulgaria). The committee has begun to develop the programme. The conference theme is “From applied research to quality treatment”, with the subtheme “Improving cognitive behavioural therapy and access to it across the lifespan”. Fuller details of the developing programme will be available on the congress website http://www.eabct2018.org.
As new participants agree to take part, we will include their details on that webpage. We are confident that with your help the programme will give participants access to the best in both research and empirically grounded and evidence based practice in CBT. As a bonus, Sofia is a beautiful city in the wonderful country of Bulgaria, and we hope some delegates will be able to make some time to visit the many excellent attractions Bulgaria has to offer.
The congresswill take in the Marinela Conference Centre.


Albert Ellis Award for Research
The 2017 Albert Ellis Award for Research goes to professor Pim Cuijpers, for the following paper:
Pim Cuijpers is a Highly Cited Researchers (based on Web of Science analyses), professor of clinical psychology/psychotherapy and the head of the Department of Clinical Psychology at the Vrije Universiteit Amsterdam. He is also the Scientific program chair of the 9th Congress of Cognitive Psychotherapy (International Association for Cognitive Psychotherapy), which will take place in 29th of June-1st of July 2017, in Cluj-Napoca, Transylvania, Romania.
Cuijpers, P., Cristea, I.A., Karyotaki, E., Reijnders, M., Huibers, M.. How effective are cognitive behavior therapies for major depression and anxiety disorders? A meta-analytic update of the evidence, World Psychiatry 15, 245–258 doi:10.1002/wps.20346 (Impact factor: 20.205).

To learn more about Professor Cuijpers see at http://www.fgb.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-c-e/p-cuijpers/index.aspx
To learn more about the Albert Ellis Award see at http://albertellis.org/albert-ellis-award-for-research/.
Deadline for submissions 2018 is February 15, 2018.
Website: http://albertellis.org


Agenda:
Workshop on experimental psychopathology 2017
Rome, May 26th-27th 2017
More information: >>>

Congress Austrian Society of Behaviour Therapy: “Obsession”.
(German spoken)
18.-21.5.2018
Further information soon on the website.


SAKT inviterer til KAT-konference

Billedresultat for Warren MansellSAKT inviterer til 2017 Dansk KAT-konference for medlemmer og andre interesserede den 3. til 4. november 2017 på Sørup Herregaard i Ringsted.

Som hovedtaler kommer Dr. Warren Mansell
(Manchester Universitet, UK) og giver en keynote:

“From research to clinical practice” samt en 3 timers workshop om ”Method of Levels as a transdiagnostic CBT”.

Derudover er der to symposier med deltagelse af en række klinikere og forskere, som arbejder indenfor kognitiv adfærdsterapi. Det første symposium adresserer “Grene og rødder i KAT” med det formål at afsøge, hvordan vi klinisk kan samle den etablerede viden og blive inspireret af mangfoldige modeller indenfor KAT.

Det andet symposium præsenterer en vifte af igangværende klinisk forskning indenfor KAT med særligt fokus på det kliniske indhold af den behandling, der undersøges. Der vil være rig mulighed for at netværke og møde kolleger fra KAT miljøet fx over dinner & dancing fredag aften.

Vi planlægger efter et højt antal deltagere og håber, at rigtig mange vil bidrage til at skabe en fantastisk konference ved at deltage og bidrage med drøftelser og diskussioner. Detaljeret program og information om pris og tilmelding til SAKT’s konference følger snarest.