SAKT afholder ekstraordinær generalforsamling mandag d. 25. oktober kl. 18.00-19.00 på Zoom – bestyrelsen har trukket sig fra værtskab til EABCT, og nye kræfter er nødvendige for at køre SAKT videre.

Bestyrelsen har efter 2 års hårdt arbejde med at planlægge afviklingen af EABCT i København i 2023 besluttet sig for at trække sig fra værtskabet. Selvom det er lykkedes at skaffe nogle fondsmidler, er usikkerheden om konferencens økonomi for stor til, at vi finder det forsvarligt at fortsætte planlægningen. Og konkret stod vi overfor at skulle betale et større og ikke refunderbart beløb for at reservere “venue” til konferencen. Samtidig er tidspunktet for verdenskongressen WCBCT flyttet fra 2022 til 2023, hvilket bragte yderligere tvivl, om forudsætningen for konferencens afvikling er til stede – da vi forventer, at mange potentielle deltagere vil prioritere at deltage i WCBCT og fravælge EABCT. 

Det er selvfølgelig en stor skuffelse. Vi havde set frem til at skabe rammerne for en konference, der både løftede kognitiv adfærdsterapi på dansk og europæisk plan – og bragte ikke bare forskere og klinikere, men også brugere og meningsdannere sammen til fælles samtale. Samtidig har vi brugt mange kræfter på planlægningen, og der er brug for nye medlemmer til at revitalisere foreningen. Således ønsker alle bestyrelsesmedlemmer at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling mhp. valg af ny bestyrelse, inklusiv valg af ny formand.

Skulle der ikke være medlemmer som ønsker at danne bestyrelse for foreningen, vil vi være i den kedelige situation, at der må indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling mhp. opløsning af selskabet. Den nuværende bestyrelse er indstillet på at påtage sig denne opgave, men håber naturligvis at andre kræfter vil træde til og sørge for at kognitiv adfærdsterapi fortsat har en stærk forening i Danmark. 

Dagsorden for generalforsamling:

a. Valg af dirigent og referent.
b. Beretningen om selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling
c. Fremlæggelse af status for økonomi
d. Valg af bestyrelsesmedlemmer – formand og op til 8 bestyrelsesmedlemmer (9 bestyrelsesmedlemmer i alt)
d. Behandling af forslag indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling mhp. selskabets opløsning (jf. vedtægternes paragraf 10) (punktet bortfalder såfremt der vælges ny bestyrelse)
e. Drøftelse af hvordan resterende midler skal anvendes i tilfælde af selskabets opløsning (jf. vedtægternes paragraf 10, stk 3) (punktet bortfalder såfremt der vælges ny bestyrelse)
f. Eventuelt.

Du finder Zoom-linket til generalforsamlingen i din indkaldelse, som du har modtaget på mail. Af hensyn til planlægningen hører vi meget gerne fra medlemmer, der kunne være interesseret i at føre stafetten videre, og vi står gerne til rådighed for spørgsmål både før og efter generalforsamlingen. Du kan skrive til os på sakt@sakt.dk.

Slide

Studerende
• Få tilbud på specielle SAKT kurser
• Få rabat på SAKT's årsmøde
• Få nyheder fra SAKT

150 DKK per år

Medlemskab

• Få tilbud på specielle SAKT kurser
• Få rabat på SAKT's årsmøde
• Få nyheder fra SAKT
300 DKK per år

Terapeutoversigt
• Egen profilside på sakt.dk
• Få rabat på SAKT's årsmøde
• Få nyheder fra SAKT
0 DKK per år + 300 DKK til Medlemskab

Har du brug for en terapeut?

Har du brug for en terapeut, kan du, under Find Terapeut, finde en terapeut, der er uddannet i kognitiv terapi. Alle terapeuter er godkendt af SAKT’s Terapeutlisteudvalg.

Er du selv terapeut?

Er du selv terapeut, kan du søge om optagelse på terapeutlisten. Det kræver blot, at du er autoriseret psykolog, læge/speciallæge eller har den 4-årige uddannelse i psykoterapi.