SAKT afholder 2. ekstraordinær generalforsamling d. 30. november kl. 17.00 via zoom

 
For en uge siden afholdt vi ekstraordinær generalforsamling i anledning af at hele bestyrelsen meddelte sin afgang. Primært fordi kræfterne til at drive foreningen videre er sluppet op. 
 
Da der ikke meldte sig kandidater til formand eller bestyrelse stod generalforsamlingen i den kedelige situation, at man måtte drøfte om foreningen skal opløses og det blev enstemmigt vedtaget at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning på dagsordenen. 
 
Den hidtidige bestyrelse er indstillet på at følge opgaverne relateret til foreningens opløsning til dørs, men håber fortsat at nye kræfter vil tage over. Således en kraftig opfordring til at melde sig på banen, hvis man har mod på at føre foreningen videre – den nuværende bestyrelse hjælper gerne med at sikre en god overlevering.
 
Ekstraordinær generalforsamling mhp foreningens opløsning finder sted tirsdag d. 30.11 kl 17.00-18.00 via zoom
 
Topic: SAKT Ekstraordinær Generalforsamling
Time: Nov 30, 2021 05:00 PM Paris
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 845 1862 7642
Passcode: 210906
One tap mobile
+4547372575,,84518627642#,,,,*210906# Denmark
+4589883788,,84518627642#,,,,*210906# Denmark
 
Dagsorden for generalforsamling er som følger:
 
a. Valg af dirigent og referent.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer – formand og op til 8 bestyrelsesmedlemmer (9 bestyrelsesmedlemmer i alt)
c. Behandling af forslag om.selskabets opløsning (jf. vedtægternes paragraf 10) (punktet bortfalder såfremt der vælges ny bestyrelse)
d. Behandling af forslag til hvordan resterende midler skal anvendes i tilfælde af selskabets opløsning (jf. vedtægternes paragraf 10, stk 3) (punktet bortfalder såfremt der vælges ny bestyrelse)
På sidste generalforsamling blev det besluttet at indstille at overskydende midler går til EABCT. Andre forslag er velkomne og kan drøftes på dette møde.
e. Eventuelt.
 
Det er altså ikke for sent at melde sig som bestyrelse. Hvis ikke nye kræfter melder sig på banen til generalforsamlingen vil forslaget om opløsning komme til afstemning. Såfremt dette forslag vedtages vil den nuværende bestyrelse sørge for at effektuere denne beslutning samt beslutning truffet under punkt d.
 
Med venlig hilsen,
 
Bestyrelsen
Slide

Studerende
• Få tilbud på specielle SAKT kurser
• Få rabat på SAKT's årsmøde
• Få nyheder fra SAKT

150 DKK per år

Medlemskab

• Få tilbud på specielle SAKT kurser
• Få rabat på SAKT's årsmøde
• Få nyheder fra SAKT
300 DKK per år

Terapeutoversigt
• Egen profilside på sakt.dk
• Få rabat på SAKT's årsmøde
• Få nyheder fra SAKT
0 DKK per år + 300 DKK til Medlemskab

Har du brug for en terapeut?

Har du brug for en terapeut, kan du, under Find Terapeut, finde en terapeut, der er uddannet i kognitiv terapi. Alle terapeuter er godkendt af SAKT’s Terapeutlisteudvalg.

Er du selv terapeut?

Er du selv terapeut, kan du søge om optagelse på terapeutlisten. Det kræver blot, at du er autoriseret psykolog, læge/speciallæge eller har den 4-årige uddannelse i psykoterapi.