Kognitiv Center Fyn afholder 4 dages workshop i Ruminations-Fokuseret Kognitiv Adfærdsterapi 8. og 9. november og 13. og 14. december 2018

Rumination er en vigtig sårbarheds- og vedligeholdelsesfaktor for depression.

Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (RFCBT) kombinerer elementer af kognitiv adfærdsterapi med visualiserings-og medfølelsesbaserede teknikker.

Metoden er udviklet af Edward R. Watkins ph.d og professor ved Exeter universitet i England gennem mange års eksperimentel forskning og klinisk erfaring. Workshoppen giver en introduktion til ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi (RFCBT) til depression.

Deltagerne lærer principper og teknikker til at hjælpe patienten med at afbryde rumination.

Der vil være en detaljeret gennemgang af metoderne, samt træning i anvendelsen af metoder (video, rollespil og øvelser). Behandling i gruppe gennemgås ligeledes.

Deltagerne lærer funktionel analyse, formulering, valg af interventioner, adfærdsaktivering, adfærdseksperimenter, samt oplevelses-baserede teknikker (compassion, fordybelse, konkrethedstræning).

Målgruppe: Psykologer, læger og tværfagligt personale.

Deltagerne bør have et forhåndskendskab til kognitiv adfærdsterapi.

Det anbefales at læse:
Watkins, E.R. (2017) Ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression. København: Hans Reitzels Forlag.
Møller, S.B. et al (2017) Ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression – manual til gruppeterapi. København: Hans Reitzels Forlag.

Underviser: Stine Bjerrum Møller, specialpsykolog i psykiatri, ph.d.
Chefpsykolog ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. Har flere år erfaring med kognitiv adfærdsterapi, undervisning og supervision.
Har bla. deltaget i forskningsprojekt, der undersøger effekten af RFCBT for depression i en dansk randomiseret kontrolleret undersøgelse i direkte sammenligning med klassisk kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen blev tilbudt i form af gruppeterapi for personer med depression i et psykiatrisk ambulatorium i Region Hovedstadens Psykiatri. Gruppebaseret RFCBT viste statistisk signifikant bedre effekt på depressionssymptomer end klassisk kognitiv adfærdsterapi. (Hvenegaard, M.; Moeller, S.B.; Poulsen, S.; Gondan, M.; Grafton, B.; Austin, S.F.; Kistrup, M.; Rosenberg, N.G.K. Howard, H.; Watkins, E.R. Rumination-focused cognitive behavioural therapy (CBT) versus standard CBT for depression: phase II trial: resubmitted to British Journal of Psychiatry.)

Sted: Mødecenter Odense , Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Tæt på Odense Banegaard og med gode og gratis parkeringsforhold.

Dato og tid: 8. og 9/11 og 13. 14/12 2018. Dag 1: kl. 10 – 16.30 , dag 2: kl. 9 – 15.30.

Pris: I alt 5.975,00 kr (incl. morgenmad, frokost, kagebuffet, kaffe, te og vand).

For yderligere oplysninger se www.kognitivcenterfyn.dk

Tilmelding: 8. september 2018 hos yw@kognitivcenterfyn.dk