SAKT Konference 2017

2-dages SAKT-konference

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI I DAG

– fælles rødder og nye retninger

Fredag den 3. november kl 10:00
til lørdag den 4. november 2017 kl 15:30 på
Sørup Herregaard
Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Dr. Warren Mansell (Manchester Universitet, UK) er hovedtaler med Linking research to clinical practice within CBT inklusive en 3-timers klinisk workshop om en transdiagnostisk Kognitiv Adfærds Terapi, Methods of Levels (MOL).

Workshoppen vil give et overblik over principperne for MOL, demonstrere MOL
og tilbyde muligheder for refleksiv praksis.

Symposie 1 “Fælles rødder og nye retninger”. Formålet med symposiet er, at afsøge, hvordan vi klinisk kan samle den etablerede viden og blive inspireret af
mangfoldige modeller indenfor KAT.

Presenters: Nicole Rosenberg, Ole Taggaard Nielsen, Christina Schlander, Susanne Vind, Jacob Sander Hansen.

Symposie 2 ”Ny Klinisk KAT forskning” Symposiet præsenterer en vifte af igangværende klinisk forskning indenfor KAT med særligt fokus på det kliniske indhold af den behandling, der undersøges.

Presenters: Stephen Austin, Jens Einar Janssen, Maja O’Connor, Morten Hvenegaard

Der vil være rig mulighed for at netværke og møde kolleger fra KAT miljøet fx over dinner & dancing fredag
aften.

Pris og tilmelding
Kr. 3.600 med overnatning for medlemmer (kr. 2.900 uden overnatning)
Kr. 3.900 med overnatning for ikke-medlemmer (kr. 3.200 uden overnatning)

Tilmelding til sakt@sakt.dk. Husk oplysning om EAN-nummer til betaling for offentligt ansatte og husk at påføre navn ved tilmelding eller betaling. Tilmelding er bindende.


PROGRAM

Dag 1 – Keynote og klinisk workshop

09.30 – 10.00 Velkomst
10.00 – 11.00 Keynote: ”Linking research to clinical practice within CBT” (Chair: Stephen Austin)
11.00 – 12.00 Præsentation af bøger fra Hans Reitzels Forlags Kognitiv serie
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 17.00 Workshop Warren Mansell: ”Methods of level as a transdiagnostic CBT”
Method of levels (MOL) er en transdiagnostisk kognitiv adfærds terapi baseret på Perceptual
Control Theory, der fremhæver tre centrale principper i psykologisk funktion: kontrol, konflikt og reorganisering.
19.00 – Dinner & Dance

Dag 2 – Sympiosium

Fælles rødder og nye retningslinjer
Inviterede oplægsholdere giver input til metoder og fremgangsmåder fra deres gren, der kan virke særligt forstærkende på behandlingseffekt. Fremlæggelserne besvarer hvordan der arbejdes med målsætning for terapiforløbet, konceptualisering, samt fremhæver mindst en central forandringsteknik.

Chair: Stine Bjerrum Møller

09.00 – 10.15 Historisk overblik ved Nicole Rosenberg
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved Ole Taggaard Nielsen
Compassion-Focused Therapy (CFT) ved Christina Schlander
10.15 – 10.45 Pause
10.45 – 12.00 Schema Terapi ved Susanne Vind
Dialektisk Adfærdsterapi ved Jacob Sander Hansen
12.00 – 13.00 Frokost

Klinisk KAT forskning
Hver oplægsholder vil dække følgende:

  • Hvilke psykologiske processer er interventionen målrettet mod, og hvordan er det anderledes end klassisk KAT?
  • Hvad er resultaterne fra studiet?
  • Hvilke udfordringer er der med at implementere denne behandling?
  • Hvad er dine refleksioner vedrørende fremtidig anvendelse af behandlingen?

Chair: Stephen Austin

13.00 – 14.00 Brief Metacognitive Training (B-MCT) in first episode psychosis- a feasibility study
ved Stephen Austin
Unified Protocol – transdiagnostisk behandling af angst og depression ved Morten Hvenegaard
Acceptance and Commitment Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Early Psychosis: A
Case Series ved Jens Einar Janssen
14.00 – 14.30 Pause
14.30 – 15.30 Compassion-fokuseret behandling af patologisk sorgreaktion ved Maja O´Conner
Ruminerings-fokuseret kognitiv adfærdsterapi for depression i gruppe – en RCT
ved Morten Hvenegaard

Du kan evt. læse denne artikel, hvis du vil vide mere om PCT-modellen:
– Transdiagnostic CBT Mansell