Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Læs referat seneste bestyrelsemøde, hvor plan for bestyrelsens strategidag den 13. januar 2018 bl.a. blev fastlagt.

Deltagere:
Stine Bjerrum Møller, Maria Schultz Rasmussen, Pernille Ertner, Lise Grønberg Riisager, Stephen Austin, Jan Vestergaard.
Afbud: Jan Vestergaard (orlov).
Referent: Jane Vassing Berggreen

Dagsordenspunkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2017 og generalforsamling
4. Bestyrelsesreferater på hjemmesiden
5. Godkendelse af dagsordens- og referatskabelon (Stine) (5 min)
6. Økonomi (Pernille og Jane) (5 min)
7. Planlægning af strategidag den 13. januar 2018 (Stine) (105 min)

Referat

Punkt 1 – Valg af ordstyrer

Konklusion og plan:.
Stine blev valgt.

Punkt 2 – Godkendelse af dagsorden

Konklusion og plan:.
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 3 – Referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling til godkendelse
Sagsresume:
Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling fra den 5. december 2017.
Konklusion og plan:.
Begge referater blev godkendt.

Punkt 4 – Referater på hjemmesiden

Sagsresume:
Det blev forslået, at SAKT’s referater ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Konklusion og plan:.
SAKT’s referater fra 2017 og fremefter lægges på hjemmesiden.
Ansvarlig: Jane
Mulighed for at oprette login-funktion for medlemmer undersøges, så hjemmesiden har særligt materiale, som kun medlemmerne har adgang til.
Ansvarlig: Jane

Punkt 5 – Godkendelse af dagsordens- og referatskabelon

Sagsresume:
Det blev foreslået at anvende en anden type dagsordens- og referatskabelon for at skabe mere dynamiske og overskuelige referater. Referatet skrives herved undervejs i løbet af mødet og udsendes umiddelbart efter mødet. Skabelonen tydeliggør beslutninger og ansvarlige for de enkelte emner/aktiviteter.
Konklusion og plan:
Skabelon for dagsordens- og referatskabelon blev godkendt.

Punkt 6 – Økonomi

Sagsresume:
Kontoudtog fra 1. december 2017 til 7. januar 2018 blev gennemgået.
Konklusion og plan:
Driftsbudget på årsbasis blev efterspurgt.

Der udarbejdes budget for SAKT på årsbasis til strategidagen
Ansvarlig: Jane

Der udarbejdes oversigt for økonomien for konferencen til strategidagen.
Ansvarlig: Jane
Referat: Indtægt fra Gyldendal er for Birger Hansen, Tina Nyland og Mikkel Arnts deltagelse i SAKT’s konference.

Punkt 7 – Planlægning af strategidag ved Stine

Sagsresume:
Der er behov for en bred drøftelse af hvad vi skal opnå med strategidag. SBM foreslår følgende:
1. Målsætninger for 2018 i henhold til tidligere drøftede emner (jf. referater fra 2016/2017), de i vedtægterne beskrevne veje til realisering af formål med SAKT, samt behov for at finde veje til at skaffe indtægter.
2. Målsætningerne skal etableres i form af konkrete aktiviteter og identifikation af succeskriterier.
3. Ændring af de etablerede arbejdsgrupper til at være ”ansvarlig bestyrelsesmedlem” for navgiven målsætning for året. Herudover er der nogle faste ansvarsopgaver, som vi bør drøfte og definere og føre til referat.
4. Etablering af datoer og deadlines for hele 2018 vedr. bestyrelsesaktiviteter

Alle medlemmer bedes gøre sig tanker om strategidag – formål og mål for dagen inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen skal beslutte, hvordan strategidagen skal afvikles herunder etablere en dagsorden for dagen.

Strategidagen:
Vi skal fastsætte klare målsætninger for strategidagen, som vi kan måle på.

Sagsresume:
Fastsættelse af mål og emner for strategidagen.

Konklusion, plan og PR-strategi:
1. Årshjul for SAKT: Bestyrelsesmøder, SAKT-aftener, strategidag, årsmøde/BBQ-dag – skabelon for årshjul (Maria)

2. SAKT-aftener: Hvilke emner? Hvad er vores kriterier for oplægsholderne? Skal vi have nogle kriterier? (Pernille)

3. Nyhedsbreve, hvordan sikrer vi at få materiale/indhold, annoncering mod betaling (Jane og Maria)

4. Brugerundersøgelse: Afdække vores medlemmers behov/ønsker + demografisk info (max 15 spørgsmål). Hvad forventer de, at vi laver til dem? Fx nyuddannede vs. gamle/garvede – så vi har aktiviteter, der målretter sig til deres forskellige behov. Udlodde en præmie (lodtrækning) for deltagelse i undersøgelsen.
Konklusion: Inden strategidagen skal alle forholde sig til kategorier/indhold for undersøgelsen med udgangspunkt i vedtægtsstrukturen a-f (Stine)

5. SIG-aktiviteter: Special Interest Groups. Dette kan også give os mulighed for komme mere på tværs af landet, fx kan SIG afholdes på Fyn/Jylland (Stine)

6. Årsmøde/generalforsamling: Billig løsning med grillfest, billige/gratis oplægsholdere, hvor der samtidig er rig mulighed for networking (Stephen)

7. Kursusvirksomhed: Supervisoruddannelse, godkendelsesbehov, kurser for specialister, peersupervision på advanced level, certificering (Stephen)

9. Partnerskab, organisation og samarbejde på tværs herunder EABCT, Dansk Psykologforening o.l. – få fat i de unge psykologer – fx en stand på universiteterne (Lisa)

10. Skandinaviske organisationer – inspiration og økonomi (Stine)

11. Brainstorm ud fra vedtægterne – a til f (Lisa)

12. Økonomi: Hvordan kan vi tjene penge? Budgettering, driftsudgifter, betalingsmuligheder (abonnement), studenterrabat. (Jane)

13. Hjemmesiden – indhold, formål, links med artikler til fx LinkedIn, facebook (Pernille)
Referat: Uddybende information
Tidsestimat for hvert punkt til strategidagen (Stine og Jane)

Udgivet i Nyhed, SAKT Bestyrelsesmøde.