Kognitiv Terapi

Adfærdsterapi og kognitiv terapi er samtalebehandling af psykiske lidelser, baseret på videnskaben om psykologiske processer (psykologi). Forskning har vist, at denne type behandling er virksom for flere forskellige typer af psykiske sygdomme og problemer.

Klient og terapeut arbejder sammen om at identificere og forstå problemerne med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd.

Tilgangen fokuserer som regel på vanskeligheder, der er til stede her og nu – og er baseret på, at terapeuten og klienten udvikler en fælles opfattelse af klientens problemer.

Dette leder til identificering af personlige strategier og tidsafgrænsede mål for terapien, som løbende evalueres. I kognitiv adfærdsterapi arbejdes både med enkeltpersoner, familier og grupper. Tilgangen kan bruges til at hjælpe alle uanset evner, race, køn og seksuelle præferencer.

Kognitive adfærdsterapeuter er som regel sygeplejersker, psykologer, læger og socialrådgivere osv.

Mens alle kognitive adfærdsterapeuter har de ovenstående principper til fælles, kan den enkelte terapeut kalde sig henholdsvis kognitiv terapeut, adfærdsterapeut eller kognitiv adfærdsterapeut.

Disse forskellige titler afspejler ofte den individuelle terapeuts præferencer og uddannelse inden for specifikke metoder, som fokuserer direkte på problematiske tanker, formodninger og overbevisninger (kognitive psykoterapeuter), på adfærden (adfærdsterapeuter) eller en kombination af teknikker rettet mod både tanker og adfærd (kognitive adfærdsterapeuter). Uanset hvilken titel der benyttes, vil tilgangen almindeligvis kaldes KAT (kognitivadfærdsterapi).