Kognitiv adfærdsterapi til depression

I kognitiv adfærdsterapi til depression tilpasses behandlingen til sværhedsgraden af depressive symptomer hos den enkelte. Jo sværere grad af depression, jo mere lægges vægt på de adfærdsrettede metoder. Psykoedukation udgør et centralt element i behandlingen. Indledningsvist anvendes adfærdsrettede metoder, herunder adfærdsaktivering. Der vil typisk ses et fald i aktivitetsniveau hos depressionsramte og herunder mindsket positiv forstærkning og øget negativ forstærkning i form af undgåelsesadfærd. Formålet med adfærdsaktivering er, at klienten engagerer sig i adfærd, der genskaber et miljø kendetegnet ved positiv forstærkning. Senere i forløbet inddrages kognitive metoder, hvor klienten lærer at forholde sig kritisk til egen tænkning. Terapien afrundes med tilbagefaldsforebyggelse.

En lang række undersøgelser har dokumenteret effekt af kognitiv adfærdsterapi til depression.
NICE og Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi ved lette til moderate depressive episoder. Ved moderate til svære depressive episoder anbefales kombinationsbehandling i form af kognitiv adfærdsterapi sammen med psykofarmakologisk behandling.

Links til yderligere viden:
Depressionsforeningen

Sundhedsstyrelsens anbefaling til unipolar depression

NICE guidelines til behandling af depression