Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge

Kognitiv adfærdsterapi kan ligeledes bruges i behandlingen af blandt andet angstlidelser og tristhed samt komorbide lidelser hos børn og unge. Børn helt ned til førskolealderen kan indgå i et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb hos en psykolog. Psykologen skal dog have kendskab til børns normal- og fejludvikling samt tilpasse redskaberne, sproget osv. Barnets udviklingsniveau. Hvis barnet er yngre, vil behandlingen typisk gives via forældrene, som deltager i behandlingen og dermed ændrer egen og barnets adfærd mellem sessioner, for på den måde at komme problemerne til livs. Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge har samme gode effekt som til voksne på blandt andet angst og depressionsområdet. Behandlingen kan være både individuel eller i gruppe, samt tage afsæt i en manual eller være caseformuleringsbaseret. Afhængig af problem samt behov, kan forældre inddrages på forskelligvis i behandlingen af børn. De kan være terapeuter (selvhjælp), medterapeuter, medklienter eller klienter.