Kognitiv adfærdsterapi til angst

I kognitiv adfærdsterapi til angst hjælpes klienten til at finde frem til og omstrukturere sine katastrofetanker til mere realistiske tanker. Angsten overvindes desuden gennem gradvis eksponering, hvor klienten langsomt nærmer sig og vænner sig til der, der udløser angsten. På den måde udslukkes angstreaktionen og/eller klientens fortolkning af situationen som værende farlig ændres. Klienten oplever på denne baggrund at kunne mestre flere og flere situationer. Kognitiv adfærdsterapi er effektiv mod angstlidelser uanset format, det vil sige, at effekten er ligeså god hvad enten den leveres individuelt elle ri gruppe, eller er baseret på en manual eller caseformulering. Forskningen viser, at over 65% af klienterne vil være fri for alle deres angstlidelser efter et forløb på mellem 3-6 måneder svarende til ca.12-16 sessioner. De internationale National Institute for Clinical Excellence (NICE) guidelines samt Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og depression