Bestyrelsen

stine_bjerrum_moller

Formand

Stine Bjerrum Møller

Cand.psych.aut, Ph.D.
Specialpsykolog og adjungeret lektor. Har arbejdet i psykiatrien siden 2003 og er nuværende lektor på Syddansk Universitet. Den faglige interesse ligger inden for psykoterapi, psykiatriske problemstillinger og KAT-tænkningen. Har udgivet flere videnskabelige artikler og er en af de drivende kræfter inden for KAT-området i Danmark.

Kontakt: stinebjerrum@gmail.com

Næstformand

Sara Primdahl Tønnes

Cand. psych. aut.
Klinisk psykolog hos Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Psykoterapeutisk ambulatorium. Faglige interesseområder er psykoterapi baseret på hhv. kognitiv – og dialektisk adfærdsterapi, selvmordsforebyggelse og konstruktivt pårørendesamarbejde.

Kontakt: sarahprimdahltonnes@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Stephen Austin

Cand.psych.aut., Ph.d.
Adjungeret lektor, specialist i psykoterapi (DPF & DPS) og EABCT-repræsentant i SAKT. Ansat som seniorforsker og klinisk psykolog i Region Sjælland Psykiatri. Primære forskningsinteresser er klinisk og personlig recovery især inden for psykose. Forfatter til en række artikler i nationale og internationale tidsskrifter. Nuværende projekter inkluderer en undersøgelse om unge mennesker med psykose, og deres oplevelser af recovery og identitet, samt projekter med fokus på integrationen af teknologi for at understøtte psykoterapeutisk behandling for angst og depression.

Kontakt: stfa@regionsjaelland.dk

Bestyrelsesmedlem

Vivian Heinola

Cand.psych.aut.
Klinisk psykolog. Forhenværende næstformand for Radikale Venstre. Ansat ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri. Faglige interesseområder er psykoterapeutisk behandling og social inklusion af mennesker med misbrug, psykoselidelser og svære personlighedsforstyrrelser.

Kontakt: V.heinola@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kate Jackson

Cand. psych. aut., Ph.D.
Ph.d. i klinisk psykologi fra Australien og selvstændig psykolog i Danmark siden 2013. Gæsteforelæser på Københavns Universitet. Erfaring som privatpraktiserende psykolog i Australien og Bangladesh. Har udgivet forskning relateret til spædbørn og søvn. Ekspertise i brugen af KAT til behandling af søvnforstyrrelser og til behandling af adfærdsforstyrrelser hos børn.

Kontakt: kate@copenhagenpsychology.dk

Bestyrelsesmedlem

Sonja Breinholst

Cand. psych., Ph.D.
Specialist i psykoterapi med børn og unge. Lektor i klinisk børnepsykologi og leder af Center for Angst ved Københavns Universitet. Arbejder med at forske i samt behandle børn, unge og voksne med angst og depression med CBT.

Kontakt: sonja.breinholst@psy.ku.dk

Bestyrelsesmedlem

Line Stenbæk Jensen

Cand. psych.
Klinisk psykolog hos Region Hovedstadens Psykiatri, Psykoterapeutisk Ambulatorium. Primære faglige interesser er psykotraumatologi, psykoterapi og gruppeinterventioner baseret på en dialektisk- og kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang i det voksenpsykiatriske felt.

Kontakt: linestenbaek@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Vibe Kvist

Cand. psych.
Specialpsykolog under uddannelse hos Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Nordsjælland, aktuelt på stationært lukket sengeafsnit. Faglige interesseområder er kognitiv adfærdsterapi, psykiatriske problemstillinger og psykopatologi.

Kontakt: Vibe.Kvist@regionh.dk

Sekretariatet

SAKT

Kontakt: sakt@sakt.dk