Efteruddannelse i dialektisk adfærds terapi

Arbejder du med mennesker, som lider af EUP/Borderline eller andre lidelser, hvor følelseshåndteringen
er det væsentligste problem? Så kan denne efteruddannelse være det helt rigtige for dig.

Efteruddannelsen henvender sig til læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, SOSA, pædagoger, vejledere m.fl., som har interesse for at arbejde systematisk, struktureret og med omsorg
for den ramte borger.

Det er en fordel at have erfaring med psykoterapeutisk arbejde.

Dialektisk Adfærds Terapi (DAT) er en Kognitiv Adfærdsterapi, der er designet til at hjælpe mennesker med at ændre den adfærd, der ikke er effektiv; fx selvskade, selvmordstanker og forskellige former for misbrug.

Oprindelig har metoden hovedsageligt vist sig effektiv ved Emotionelt Ustabil Personlighedsstruktur (EUP) også
benævnt Borderline. Mennesker med EUP har ofte andre psykiatriske lidelser som spiseforstyrrelser, PTSD, depression o.a. Problematikken er for det meste vanskelig at håndtere for både patienter og de nærmeste omgivelser som fx de pårørende, personale og undervisere. I mange undersøgelser har DAT vist sig at være effektiv og er evidensbaseret.

Efteruddannelsen tilbyder grundlæggende kundskaber om EUP og DAT.

Efter kurset vil deltagere kunne indgå i et eksisterende DATteam eller starte et nyt team og anvende DAT-tilgang i sit daglige arbejde. Færdighedstræningsdelen kan dog bruges såvel erhvervsmæssigt som kollegialt, hvorfor det vil være en fordel med flere tilmeldte fra samme arbejdsplads.

Uddannelsen vil indeholde teoretiske forelæsninger, rollespil og praktiske øvelser. Tempoet er relativt højt, kurset er intensivt og kræver 100% nærvær.

Obs! Du skal regne med hjemmearbejde mellem kursusdagene.

Grundkurset er initieret af NetOpNu, der er en psykologordning for ungdoms- og videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland og forankret i UC SYD (www.netopnu.org).

Sammen med Aabenraa Kommune har NetOpNu gennemført tre DAT-grupper i et forløb på 14 måneder.

Det forventes, at du har læst Grundbog i dialektisk adfærdsterapi (ISBN 87-7706-370-8 af Anna Kåver og Åsa Nilsonne). Alternativt Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder af Marsha M. Linehan. Det er ligeledes en forudsætning, at du har læst bogen Dialektisk adfærdsterapi – færdighedstræning (ISBN 87-7706-244-2), og desuden medbringer bogen på kurset.

Sted og tidspunkt

Fra Tirsdag den 7. juni 2017 kl. 9 til onsdag den 8. juni 2017 kl.16
Intro til uddannelsen og opmærksomheds-/ mindfulnesstræning
Sted: Knivsbjerg, Haderslevvej 484, Genner, 6230 Rødekro

Undervisere:
Kirsten Opsal Bertelsen og Birthe Møller

Uge 33 – Internat
Fra mandag den 14. august kl. 9 til fredag den 18. august 2017 kl. 15
Undervisning mellem kl. 8-17 samt egentræning kl. 19-21
Sted: Knivsbjerg, Haderslevvej 484, Genner, 6230 Rødekro

Undervisere:
Birthe Møller og Ralf Jensen

torsdag den 5. oktober 2017 kl. 12-16
Mindfulnesstræning
Sted: Campus Aabenraa, UC SYD Dr. Margrethes Vej 11-13, 6200 Aabenraa

Undervisere:
Kirsten Opsal Bertelsen og
Birthe Møller

fra Tirsdag den 28. november 2017 kl. 9 til onsdag den 29. november 2017 kl.16.
Internat
Sted: Knivsbjerg, Haderslevvej 484, Genner, 6230 Rødekro

Undervisere:
Birthe Møller og Ralf Jensen

Pris:
Kr. 15.000 plus moms

I alt 66 undervisningstimer + 10 egentræningstimer

Bindende tilmelding til:
Mai Borup Uhre, NetOpNu
mail: mbch@ucsyd.dk
senest onsdag den 28. marts 2017
Psykologordningen NetOpNu Efteruddannelse i UC

http://www.netopnu.org/images/dokumenter/DAT_efteruddannelse_web.pdf