Kurser hos Kognitiv Terapi Center Århus for psykologer og læger

2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi – voksenområdet 2018/19 opstart august 2018:: 

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy) Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år 20 dage inkl. 12 timers supervision fordelt på 5 modul.

Andet år 48 timer fordelt over 9 hele dage.

Undervisere: Psykologer: Tine Falk, Christina Schlander, Monica Trærup, Jens Wraa Laursen, Krista Strarup, Christian M. Pedersen og Hjalti Jónsson.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1128


2 årig specialiseringsmodul i Compassionfokuseret terapi 2019/20 på voksenområdet: opstart september
2019:

Der introduceres til 2. generations kognitiv adfærdsterapi med det formål at få en grundlæggende forståelse for grundmodel, grundmetoder, samt struktur i forløb. Hovedvægten af uddannelsen lægges herefter på Compassionfokuseret terapi (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser ud fra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis. Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne. Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, samt træning i grupper og refleksioner i plenum. Compassion læres indefra og ud og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.

Modul 1-7 af 3 dage/modul.
Supervision ialt 60 timer fordelt over 10 dage.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Monica Trærup,Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK) og Dr. Deborah Lee (UK).
Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?kid=1157#anchor


2 årig specialiseringsmodul i Compassionfokuseret terapi 2018-2019 på børneområdet: opstart august 2018:

Der introduceres til de forskellige generationer i kognitiv adfærdsterapi med det formål at få en grundlæggende forståelse for bagvedliggende grundmodel. I uddannelsen præsenteres og trænes de metoder og teknikker fra 2. generations KAT, som også ofte anvendes i CFT.
Hovedvægten af uddannelsen lægges på compassionfokuseret terapi (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi.
Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser udfra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis.
Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne.
Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer samt træning i grupper og refleksioner i plenum.
Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.

 

Modul 1-7 af 3 dage/modul.
Supervision ialt 60 timer fordelt over 10 dage.

 

Undervisere: Psykologer:
Christina Schlander, Michelle Cree (UK), Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Mary Welford (UK).
Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1119


2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi – B&U området 2018/19 – opstart oktober 2018:

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy) Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år 20 dage ink. 12 timers supervision fordelt på 5 modul.
Andet år 48 timer fordelt over 9 hele dag.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Kirsten Callesen, Monica Trærup og Lisbeth Jørgensen, Karsten Abel og Overlæge Judith Becker Nissen.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1140


Compassionfokuseret terapi (CFT) 5 dage / 30 timer – opstart forår 2019

Formålet med kurset er en introduktion til compassionfokuseret terapis model og tilgang. CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi og har særligt sit fokus på emotioner. Compassion oversættes i den danske litteratur oftest til medfølelse. Tilgangen kaldes derfor også medfølelsesfokuseret terapi. Indholdet er: gennemgang af CFT modellen. Introduktion til grundlæggende øvelser åndedræt og trygt sted. Den ideelle omsorgsfigur og selv compassion. Terapeutiske egenskaber og færdigheder.

5 dage i alt 30 timer.

Underviser: Psykolog Christina Schlander (forfatter til bogen: Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?kid=1156#anchor


Tic’s og Tourettes – 2 dage – september 2018

Psykologer og læger, der arbejder med børn, ung og voksne med tics lidelser. Personale med anden uddannelse og med viden og erfaring i at udøver kognitiv adfærdsterapi vil også kunne deltage.  Formålet er, at kursisten tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om tics lidelser med henblik på intervention herunder når tics lidelsen er den del at et mere kompleks symptombillede. Difinition og klinisk præsentation af tics lidelser, herunder Tourettes syndrom. Interventionsmuligheder i forhold til tics lidelser herunder med særligt fokus på den terapeutiske intervention omfattende Habit Reveral Training (HRT) samt Eksponering og Response hindring (ERP).

Underviser: Overlæge Judith Nissen, Tourette ambulatoriet og OCD ambulatoriet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1142


ACT kursus for tværfaglig personale 2017 – opstart september 2018

Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med de 6 kerneprocessor i ACT. Flere og flere bruger ACT metoder i enten kombination med andre metoder eller udelukkende. På dette kursus vil I blive indført i de 6 kerneprocesser og gennem øvelser træne metoder, således at I vil opnå nogle første håndserfaringer med ACT I kan omsætte til praksis.

4 moduler a 2 dage.

Undervisere: Psykologer Monica Trærup og Karsten Abel.

Se mere her og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?kid=1150#anchor


Selektiv Mutisme – 1 dags kursus – 7. september 2018

Målgruppe:
Kurset henvender sig til psykologer og læger, som i deres daglige arbejde møder børn med selektiv mutisme.

Beskrivelse:
Selektiv mutisme er et, i Danmark, sjældent nævnt og ofte undervurderet angstkompleks. I sin umiddelbare fremtrædelsesform er der tale om et barn, der kan tale i udvalgte livsarenaer, men er tavs i alle andre. Omgivelserne fejlopfatter ofte disse børn som værende generte eller blot stædige. Disse fremmedbestemmelser lægger sig i forlængelse af barnets diagnose og er med til at starte en ond cirkel, der er svær at bryde.

På kurset vil vi se på opståelses-sammenhænge, på angstformerne bag diagnosen, på omgivelsernes reaktioner og betydningen heraf, samt på prognoser for vellykket behandling, set i forhold til debutalder og intervallet fra debut til intervention. Vi kommer også ind på differentialdiagnostiske overvejelser.

Når man arbejder med selektiv mutisme, handler det om at fange en stemme, som er bange. Da der ikke er skrevet eller forsket meget i denne lidelse, har jeg udover tilegnelsen af de kendte amerikanske metoder og overordnede guidelines, selv udviklet et variabelt set af kliniske metoder til at hjælpe disse børn med at fange deres stemmer. Vi vil komme ind på såvel de klassiske amerikanske metoder såvel som dem jeg selv har udviklet og det er tanken at vi skal afprøve metoderne i praksis. Der vil være mulighed for at bringe eget case materiale frem.

Varighed: 1 dag – Fredag den 16. marts 2018 fra kl. 9.00 til 16.00

Underviser:
Aino Holme, Cand. Psych. Aut. med egen praksis på Vesterbrogade i København. Har gennem de sidste 16 år beskæftiget sig med behandling af børn med multible diagnoser og problemer og med hovedvægten lagt på Selektiv mutisme.

Læs mere og tilmeld dig her:
http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1138