Kurser hos Kognitiv Terapi Center Århus for psykologer og læger

2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi – voksenområdet 2017-2018 opstart marts 2017: 

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy) Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år 20 dage inkl. 12 timers supervision fordelt på 5 modul.

Andet år 48 timer fordelt over 9 hele dage.

Undervisere: Psykologer: Tine Falk, Christina Schlander, Monica Trærup, Jens Wraa Laursen, Krista Strarup og Christian M. Pedersen.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1093

 


2 årig specialiseringsmodul i Kognitiv adfærdsterapi og Compassionfokuseret terapi 2017-2018: opstart august 2017:

Der introduceres til 2. generations kognitiv adfærdsterapi med det formål at få en grundlæggende forståelse for grundmodel, grundmetoder, samt struktur i forløb. Hovedvægten af uddannelsen lægges herefter på Compassionfokuseret terapi (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser ud fra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis. Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne. Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, samt træning i grupper og refleksioner i plenum. Compassion læres indefra og ud og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.

Modul 1-7 af 3 dage/modul.
Supervision ialt 60 timer fordelt over 10 dage.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Monica Trærup,Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK) og Dr. Deborah Lee (UK).
Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1114


2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi – B&U området 2017/18 – opstart september 2017:

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy) Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år 20 dage ink. 12 timers supervision fordelt på 5 modul.
Andet år 48 timer fordelt over 9 hele dag.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Kirsten Callesen, Monica Trærup og Lisbeth Jørgensen og Karsten Abel.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1113


2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi – voksenområdet 2017-2018 opstart marts 2017:

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy) Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år 20 dage inkl. 12 timers supervision fordelt på 5 modul.

Andet år 48 timer fordelt over 9 hele dag.

Undervisere: Psykologer: Tine Falk, Christina Schlander, Monica Trærup, Jens Wraa Laursen, Krista Strarup og Christian M. Pedersen.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1093


Compassionfokuseret terapi (CFT) 5 dage / 30 timer – opstart januar 2017

Formålet med kurset er en introduktion til compassionfokuseret terapis model og tilgang. CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi og har særligt sit fokus på emotioner. Compassion oversættes i den danske litteratur oftest til medfølelse. Tilgangen kaldes derfor også medfølelsesfokuseret terapi. Indholdet er: gennemgang af CFT modellen. Introduktion til grundlæggende øvelser åndedræt og trygt sted. Den ideelle omsorgsfigur og selv compassion. Terapeutiske egenskaber og færdigheder.

5 dage i alt 30 timer.

Underviser: Psykolog Christina Schlander (forfatter til bogen: Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1107


Tic’s og Tourettes – 2 dage – opstart marts 2017

Psykologer og læger, der arbejder med børn, ung og voksne med tics lidelser. Personale med anden uddannelse og med viden og erfaring i at udøver kognitiv adfærdsterapi vil også kunne deltage.  Formålet er, at kursisten tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om tics lidelser med henblik på intervention herunder når tics lidelsen er den del at et mere kompleks symptombillede. Difinition og klinisk præsentation af tics lidelser, herunder Tourettes syndrom. Interventionsmuligheder i forhold til tics lidelser herunder med særligt fokus på den terapeutiske intervention omfattende Habit Reveral Training (HRT) samt Eksponering og Response hindring (ERP).

Underviser: Overlæge Judith Nissen, Tourette ambulatoriet og OCD ambulatoriet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.

Se mere og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1115


ACT kursus for tværfaglig personale 2017 – opstart maj 2017:

Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med de 6 kerneprocessor i ACT. Flere og flere bruger ACT metoder i enten kombination med andre metoder eller udelukkende. På dette kursus vil I blive indført i de 6 kerneprocesser og gennem øvelser træne metoder, således at I vil opnå nogle første håndserfaringer med ACT I kan omsætte til praksis.

4 moduler a 2 dage.

Undervisere: Psykologer Monica Trærup og Karsten Abel.

Se mere her og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1015&kid=1112


Cool Kids Angstbehandling (7-12 årige børn) – opstart december 2016:

Kurset sigter mod at give deltagerne konkret viden omkring angstlidelser hos børn, samt træning af konkrete værktøjer til håndtering af angst hos børn fra 7-12 år. Der vil blive arbejdet med udgangspunkt i materialet Cool Kids Angstbehandling. Undervisningsformen vil veksle mellem teoretisk oplæg og øvelser.

2 dage

Undervisere: Psykologer Lisbeth Jørgensen og Kristian Bech Arendt.

Se mere her og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1104


Chilled – Cool Kids Angstbehandling (13-17 år) – 1 dags kursus i december 2016

Kurset henvender sig til psykologer og læger. Kurset er for dig som har været på Cool Kids kursus (enten i Angstklinikken på Aarhus Universitetet eller hos Kognitiv Terapi Center Århus) men som ønsker at lave angstbehandling for unge med Chilled manualerne.

1 dag

Undervisere: Psykologer Lisbeth Jørgensen

Se mere her og tilmeld dig på: http://www.kognitiv.dk/kursusoversigt.php?pid=1013&kid=1108