Kurser hos Kognitiv Terapi Center Århus for psykologer og læger


2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på B&U området 2019/20 – opstart februar 2019:

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003, og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser, så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år: 20 dage inkl. 12 timers supervision fordelt på 5 modul.
Andet år: 48 timer fordelt over 9 hele dag.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Kirsten Callesen, Monica Trærup og Lisbeth Jørgensen, Karsten Abel og Overlæge Judith Becker Nissen.

Se mere og tilmeld dig på: 2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på B&U området


2 årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet 2019/20 – opstart december 2019

Som en del af specialiseringsmodulet udbyder vi denne 2 årige uddannelse i kognitiv adfærdsterapi på voksenområdet. Uddannelsen er gennemført hos os siden 2003 og er løbende revideret i takt med ny evidens. På uddannelsen præsenteres du primært til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, dog med tilføjelser af både ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy) Modulerne er opbygget således at du får grundig indføring i forskellige lidelser så som affektive lidelser, angst, personlighed forstyrrelser, spiseforstyrrelser og misbrug. Supervision (i alt 60 timer) påbegyndes på modul 2 og forsætter efter endt teoretisk del, hvilket sikrer implementeringen bedst muligt.

Første år: 20 dage inkl. 12 timers supervision fordelt på modul 5.

Andet år: 48 timer fordelt over 9 hele dage.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Monica Trærup, Jens Wraa Laursen, Krista Strarup, Christian M. Pedersen, Hjalti Jónsson, Lisbeth Jørgensen og Karsten Abel.

Se mere og tilmeld dig på: 2 årig uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi på voksenområdet


2 årig specialiseringsmodul i Compassionfokuseret terapi 2019/20 på voksenområdet opstart september
2019:

Der introduceres til 2. generations kognitiv adfærdsterapi, med det formål at få en grundlæggende forståelse for grundmodel, grundmetoder, samt struktur i forløb. Hovedvægten af uddannelsen lægges herefter på Compassionfokuseret terapi (CFT), der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser ud fra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis. Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne. Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, samt træning i grupper og refleksioner i plenum. Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.

Modul 1-7 af 3 dage pr. modul.
Supervision ialt 60 timer fordelt over 10 dage.

Undervisere: Psykologer: Christina Schlander, Monica Trærup,Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK) og Dr. Deborah Lee (UK).
Se mere og tilmeld dig på: 2 årig uddannelse i Compassionfokuseret terapi (CFT) på voksenområdet


2 årig specialiseringsmodul i Compassionfokuseret terapi (CFT) 2020 på børne- og ungeområdet – opstart februar 2020:

Der introduceres til de forskellige generationer i kognitiv adfærdsterapi med det formål at få en grundlæggende forståelse for bagvedliggende grundmodel. I uddannelsen præsenteres og trænes de metoder og teknikker fra 2. generations KAT, som også ofte anvendes i CFT.
Hovedvægten af uddannelsen lægges på compassionfokuseret terapi, der er en del af 3. generationen indenfor kognitiv adfærdsterapi. Der introduceres til grundmodellen i CFT, træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser udfra et CFT perspektiv. Gennem uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis.
Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, der har megen erfaring med metoderne.
Uddannelsen foregår i en vekslen mellem oplæg, demonstrationer samt træning i grupper og refleksioner i plenum.
Compassion læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring, hvilket dog ikke er et krav.

Modul 1-7 af 3 dage pr.modul.
Supervision i alt 60 timer fordelt over 10 dage.

Undervisere: Psykologer:
Christina Schlander, Michelle Cree (UK), Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Mary Welford (UK).
Se mere og tilmeld dig på: 2 årig uddannelse i Compassion Fokuseret Terapi på B&U området


Compassionfokuseret terapi (CFT) 5 dage / 30 timer – opstart april 2019

Formålet med kurset er en introduktion til compassionfokuseret terapis model og tilgang. CFT hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi og har særligt sit fokus på emotioner. Compassion oversættes i den danske litteratur oftest til medfølelse. Tilgangen kaldes derfor også medfølelsesfokuseret terapi. Indholdet består af: gennemgang af CFT modellen, Introduktion til grundlæggende øvelser åndedræt og trygt sted, Den ideelle omsorgsfigur og selv-compassion, Terapeutiske egenskaber og færdigheder.

5 dage i alt 30 timer.

Underviser: Psykolog Christina Schlander (forfatter til bogen: ”Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed”).

Se mere og tilmeld dig på: 5 dages kursus i Compassionfokuseret terapi (CFT)


Kursus i Tourettes syndrom – 1 dag – 27. maj 2019

Dette éndagskursus er for psykologer og læger der arbejder med børn, ung og voksne med tics lidelser. Personale med anden uddannelse og med viden og erfaring i at udøve kognitiv adfærdsterapi vil også kunne deltage.

Kurset giver indblik i definition og klinisk præsentation af tics lidelser, heruder Tourettes syndrom, Interventionsmuligheder i forhold til tics lidelser herunder med særligt fokus på den terapeutiske intervention omfattende Habit Reversal Training (HRT) samt Eksponering og response hindring (ERP). Der vil være mulighed for supervision af egne medbragte cases. Undervisningen tager udgangspunkt i manualen ”Nics til Tics”.

Underviser: Overlæge Judith Nissen, Tourette ambulatoriet og OCD ambulatoriet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.

Se mere og tilmeld dig på: Kursus i tourettes syndrom


ACT kursus for tværfaglig personale 2019opstart juni 2019

Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med de 6 kerneprocessor i ACT. Flere og flere bruger ACT metoder; enten i kombination med andre metoder, eller udelukkende. På dette kursus vil I blive indført i de 6 kerneprocesser og gennem øvelser træne metoder, således at I vil opnå nogle første håndserfaringer med ACT, I kan omsætte til praksis.

4 moduler á 2 dage.

Undervisere: Psykologer Monica Trærup og Karsten Abel.

Se mere her og tilmeld dig på: ACT 2019


Metakognitiv Terapi til Børn med Angst og OCD – maj 2019 2 dage. (13. og 14. maj)

Nyeste forskningsresultater indikerer at metakognitiv terapi er en særdeles lovende terapiform til voksne og børn med emotionelle lidelser, såsom angst og OCD.

Dette 2-dags kursus henvender sig til professionelle, der ønsker at stifte bekendtskab med den metakognitive terapiform til børn og unge med angst og OCD. Der vil både være fokus på den teoretiske metakognitive model samt terapeutiske teknikker. Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra underviser, gruppediskussioner og øvelser i metode, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve de metakognitive teknikker med udgangspunkt i situationer fra deres daglige praksis.

Undervisere: Marie Louise Reinholdt-Dunne, cand.psych. aut, er lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet med en Ph.d. i klinisk eksperimentel psykologi. Marie Louise har mange års erfaring i metakognitiv terapi, og er medforfatter på bogen ”Metakognitiv Terapi til Børn med Angst”. Bogen er udviklet i tæt samarbejde med Professor Adrian Wells, som er grundlægger af metakognitiv terapi. Marie Louise er herudover registreret metakognitiv terapeut (level 2).

Marie Tolstrup, cand.psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi (børn) og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Marie er privat praktiserende psykolog, og har specialiseret sig i behandling af angst og OCD hos børn. Marie har desuden bred psykiatrisk erfaring efter mange år i børne– og ungdomspsykiatrien. Marie er herudover registreret metakognitiv terapeut (level 1) samt certificeret cool-kids behandler.

Se mere her og tilmeld dig på: Metakognitiv terapi til børn med angst og OCD


ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 30 timer – opstart December 2019

For læger og psykologer.

Psykologer og læger med terapeutisk erfaring og klientkontakt. Det forventes, at kursisten enten er bekendt med den teoretiske grundlag for ACT, eller er villig til at læse lidt herom inden kursusstart.

Der optages max. 25% ikke-akademikere (For disse kræves foruden en ansøgning om optagelse med dokumentation for uddannelse og terapeutisk erfaring, aktuelle behandlingsforløb, et kendskab til Kognitiv Adfærdsterapi via et kursus).

ACT er en oplevelsesorienteret terapi, hvorfor dette også vil afspejles i undervisningen. Kurset er henvendt til psykologer og læger, der ønsker en anvendt orienteret introduktion til ACT. Kurset vil give en indføring i ACTs teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutiske praksis gennem en vekslen mellem oplæg, demonstrationer, cases og øvelser. Kursisterne vil blive opfordret til at udforske disse ACT processer på såvel sig selv som med klienter.

Undervisere:
Monica Trærup, psykolog, cand. psyk. aut. specialist og Karsten Abel, psykolog, cand. psyk. aut. specialist.

Se mere her og tilmeld dig på: ACT for psykologer og læger