2 årig specialistuddannelse

På den 2-årige uddannelse kan du tilegne dig den nyeste viden om kognitiv terapi og metode, både med fokus på klassisk CBT og nogle af de nyere retninger, der hører under den kognitive paraply: Compassion Focused Therapy (CFT), mindfulness og ACT.

På uddannelsen sættes terapeutens udvikling i centrum. Vi har sammensat et inspirerende og stærkt team af internationale og nationalt velrenommerede psykologer, klinikere, undervisere og forskere – og samtidig også dygtige formidlere – til at stå for undervisning og supervision. På uddannelsen vil der ud over kognitiv supervision også være supervision baseret på mindfulness, ACT og Compassion Focused Therapy.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialistuddannelse.

Startdato: 31. oktober 2016.

Pris: DKK 44.000,-

Læs mere om Wattar-Gruppens 2-årige Specialistuddannelse her: http://wattar-gruppen.dk/uddannelse/2-aarig-specialistuddannelse/

Mindfulness-retreat over 3 dage

”Mindfulness meditation” er betegnelsen for en samling metoder med baggrund i buddhistisk meditation, som i en årrække er blevet anvendt i vestlig psykologisk sammenhæng. Inspireret af blandt andet Jon Kabat-Zinns arbejde vil dette retreat tilbyde en indgående undersøgelse af mindfulness som en vej til øget ro, nærvær og indsigt, og som redskab til at håndtere forskellige udfordringer i vores liv. Mindfulness meditation giver direkte adgang til oplevelsen af at være i live. Fra øget nærvær vokser værdsættelse, medfølelse og klarhed i forhold til én selv og omverdenen. Gennem udforskningen af forskellige meditationspraksisser vil du efter dette retreat vende tilbage til din hverdag bedre rustet til at håndtere stress, med en oplevelse af at være mere i kontakt med dig selv og med større forståelse af, hvordan mindfulness kan integreres i din hverdag.

Retreatet afholdes den 30. november-2. december 2016

Læs mere retreatet her: http://wattar-gruppen.dk/uddannelse/mindfulness-retreat/

Supervisionsseminar med Melanie Fennell

God supervision kan have afgørende betydning for din udvikling og dygtiggørelse som kognitiv terapeut og dermed også for opnåelse af gode behandlingsresultater. Melanie Fennell er international førende ekspert i kognitiv terapi ved lavt selvværd og depression. Vi er glade for at kunne invitere til et 6 timers supervisionsseminar med Melanie. Supervisionsseminaret er henvendt til dig, der arbejder med kognitiv terapi, og som ønsker at opleve ekspertsupervision med specifikt fokus på kognitiv sagsformulering og behandling af lavt selvværd og depression. Supervisionen vil foregå på engelsk.

Seminaret afholdes den 3. april 2017

Læs mere om seminaret her: http://wattar-gruppen.dk/uddannelse/metodespecikfik-supervision-individuelt-eller-i-gruppe/